Záruční podmínky pro výrobky PLOTY OD OTY

Zákonem daná záruční doba na kovové a kované výrobky vč. příslušenství je 2 roky. Záruka platí od data převzetí produktu a při dodržení podmínek řádné péče a servisu. Nicméně na základě dlouholetých zkušeností stovek realizovaných zakázek si dovolujeme rozšířit pro naše zákazníky tuto záruku následujícím způsobem. 

Rozšířená záruka na výrobek

Rozšířená záruka na výrobek

Poskytujeme v délce 6 let od dodání výrobku

Jedná se o rozšíření zákonné dvouleté záruky. Tím se rozumí, že po stránce celkového provedení dodané výrobky nedosahují žádné změny od stavu, ve kterém byly dodány nebo námi instalovány.

Záruka na prorezavění

Záruka na prorezavění

Poskytujeme v délce 25 let od dodání výrobku

Tím se rozumí, že u žádného z našich výrobků nedojde ke korozi, která by zapříčinila prorezavění jakéhokoliv části výrobku nebo poškození jeho konstrukce.

Garance opravitelnosti způsobeného poškozením

Garance opravitelnosti způsobeného poškozením

Poskytujeme doživotní garanci opravitelnosti

Tím se rozumí, že v případě poškození každého našeho výrobku, vandalismem nebo nehodou, bude možné výrobek opravit, anebo při větším poškození vyrobit jeho věrnou kopii. Oprava je hrazena objednatelem a platí po celou dobu životnosti výrobku. My garantujeme, že budeme schopni opravit jakékoliv poškození našich výrobků. 

Záruky na elektropohony a zámky

Tuto záruku standardně zákonem poskytovanou na 2 roky rozšiřujeme námi dodané produkty třetích stran (zámky a pohony vjezdových bran vč. příslušenství) na 6 let s tím, že ve 3.-6. roce záruky garantujeme opravu popř. výměru vadného výrobku za nový. Objednatel pak hradí pouze náklady spojené s touto výměnou, jako je práce a doprava.

Na co se naše záruka nevztahuje

  • na mechanická poškození
  • nesprávné použití výrobku
  • úmyslné poničení výrobku
  • neodborný servis a jiné zásahy do konstrukce, pohonu nebo instalace
  • vandalismus

Přihlášení

Používáme cookies ke zlepšování obsahu a zjištění zájmu o naše produkty. Pokračováním v návštěvě vyjadřujete souhlas. Více informací